Bơm bánh răng Hydromax HGP-3A series

Giá: Liên hệ

Tên thiết bị: Bơm bánh răng Hydromax HGP-3A series

Xuất xứ: Trung Quốc

Nguyên liệu: Thép, đồng, inox, sắt

Mã sản phẩm:  HGP -3A- 2, HGP -3A- 3, HGP -3A-4, HGP -3A-6, HGP -3A-8, HGP -3A-11, HGP -3A-13, HGP -3A-14, HGP -3A-17, HGP -3A-19, HGP -3A-23, HGP -3A-25, HGP -3A-28, HGP -3A-30, HGP -3A-33, HGP -3A-35.